Välkommen till

fmFörsäkringsmatematik AB är oberoende svenska aktuarier. Vi är ej bundna till andra intressen utan verkar fristående tillsammans med alla revisorer och försäkringsbolag. Huvudinriktning är att utföra försäkringsmatematiska beräkningar och att ställa kvalificerade oberoende och av Finansinspektionen godkända aktuarier till förfogande

Kontakta oss

Besöksadress:
Karlavägen 41

Postadress:
Box 5148
102 43 Stockholm

Tel:  08 - 597 999 99
Fax: 08 - 597 999 60

hitta rätt ...