Dokument

» Aktuariella synpunkter på flytträtt
   -Stig Aggevall 2013-03-11

» Optimal förvaltning av fondförsäkring inom tjänstepension
   -Meryem Savas 2012-04-18

» Livbolagens prestation - Återbäringsräntornas utveckling 1986 - 2012
   -Meryem Savas 2012-02-10

» Kommentarer till Proposition Ds 2009:55 om F2010:000
   -Stig Aggevall 2010-02-05

» Livfösäkring i Sverige - Felaktigheter och skillnader jämfört med 2002/83/EG
   -Stig Aggevall 2010-02-05

» Förfrågan om synpunkter på överskottshantering i ömsesidiga livförsäkringsbolag    - Finansinspektionen 2008-03-25

» Genmäle på finansinspektionens förfrågan
   - Stig Aggevall 2008-05-05

» Aspekter på och konsekvenser av nya principer för trafikförsäkringen
   - Beatrice Unge 2007-06-01