Företaget

Historik
År 1980 grundades Universal Life AB under dåvarande namn Kölnische Nordiska Aktiebolag som då var helägt dotterbolag till Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG i Köln, världens äldsta professionella återförsäkringsbolag som bildades 1848. Kölnische Rück fusionerades 1996 med det amerikanska Återförsäkringsbolaget General Re och namnen ändrades till General Cologne Re. !999 köptes detta bolag då världens 3 största återförsäkringsbolag av Berkshire Hathaway och togs bort från börsnotering.

Universal Life AB köptes av Stig Aggevall 1997 som varit VD sedan bildandet och namnändrades till Universal Life AB efter en modern livförsäkringsprodukt i USA. Universal Lifes affärsidé var att bedriva agentur och konsultverksamhet inom återförsäkring på den nordiska marknaden med de nordiska försäkringsbolagen som kundbas. Sedan 1999 utökades verksamheten till att omfatta en rad aktuariella uppdrag. Eftersom de aktuariella uppdragen växte beslöt man att 2002 bilda ett separat bolag fmFörsäkringsmatematik AB, med syfte att erbjuda nordiska försäkringsbolag oberoende kvalificerade aktuarier. Under 2012 fusionerades Universal Life med fmFörsäkringsmatematik. Den svenska försäkringsrörelselagen ändrades vid millenniumskiftet. Då öppnades möjligheten att bilda vinstutdelande livförsäkringsbolag. Vi har sedan dess åtagit oss uppdrag att bilda eller ombilda liv-, sakförsäkringsbolag och försäkringsföreningar med ett par projekt varje år. Bolaget åtar sig också att leverera tjänsten som management rådgivare till försäkringsverksamhet, att vara ansvarig aktuarie och att sköta försäkringsbolagsadministration. En specialitet är att utforma riskanalyser, solvensstrategier, att leverera compliance och due diligence uppdrag.

Bolaget ägs och drivs i partnerskap av Stig Aggevall och Gunnar Roos.

Vilka vi är
Presentation under Medarbetare.