Medarbetare

Namn: Stig Aggevall
   
Info:

Stig började 1970 som Brandingenjör i Skandias Norra zon med stationering i Sundsvall ansvarig för försäkring, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering i norrländsk tung industri inom gruv-, stål-, vattenkraft-, skog-, cellulosa-, pappers- och träindustri.

Internationell fakultativ försäkringsverksamhet inleddes 1975 från Skandias Internationella zon med fakultativ försäkring av internationell industri och byggnadsprojekt som hamnar, kraftverk, broar kemisk industri och infrastruktur. Den nordiska mäklar- och återförsäkringsmarknaden utvecklades ytterligare i Max Matthiessen som underwriter och mäklare.

1980 etablerade han Kölnische Nordiska AB med ansvar för den nordiska återförsäkringsmarknaden inom treaty, non proportional och fakultativa återförsäkringsformer för alla branscher inklusive livåterförsäkring. 1997 Köpte han Universal Life AB från General Cologne Re och har därefter bedrivit konsultativ verksamhet i partnerskap fram till 31 december 2011.

Språk: Engelska, Franska, Tyska.

   
Direktnummer: 08-597 999 01
Mobilnummer: 0706-45 02 52
E-post arbete: stig.aggevall@forsakringsmatematik.se

Namn: Gunnar Roos
   
Info:

F.d universitetslektor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet. 15 års erfarenhet i försäkringsmatematik. Har arbetat som aktuarie i Skandia International med ansvar för fransk-, tysk- och USA affär, samt som marknadsaktuarie inom Liberty Re i London. Erfarenhet av flera etableringar av nya liv- och sakförsäkringsbolag i och utanför Sverige. Har uppdrag som ansvarig aktuarie för liv- och sakförsäkringsbolag i Sverige, Schweiz, luxenburg m.fl. Stor erfarenhet av solvensanalyser, utformning och test av återförsäkringsprogram och metoder för regulatory compliance.

Språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska.

   
Direktnummer: 08-597 999 04
Mobilnummer: 0706-45 02 46
E-post arbete: gunnar.roos@forsakringsmatematik.se

Namn: Erik Pettersson
   
Info:

Civilingenjör och teknisk licentiat från KTH. Har varit lektor i matematik och fysik vid Rudbecksskolan i Sollentuna. Arbetar sedan 2000 i fmFörsäkringsmatematik som utredare och aktuarie. Ansvarig för pensionsskuldvärderingar.

Språk: Engelska, Tyska.

   
Direktnummer: 08-597 999 07
Mobilnummer: 0733-200 682
E-post arbete: erik.pettersson@forsakringsmatematik.se

Namn: Sofia Bexelius
   
Info:

Civilekonom, ekonomlinjen vid Stockholms Universitet med inriktning mot redovisning. Tio års erfarenhet av ekonomiskt arbete, bland annat som controller och ekonomiansvarig. Ansvarig för redovisning i våra egna bolag samt ekonomiansvarig för kundägda försäkrings-bolag. Ansvarig för övergripande ekonomiarbete samt controller funktionen.

Språk: Engelska, Tyska

   
Direktnummer: 08-597 999 03
Mobilnummer: 076-243 65 91
E-post arbete: sofia.bexelius@forsakringsmatematik.se

Namn: Meryem Savas
   
Info:

Civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet med inriktning inom finansiell matematik. Anställd för fmFörsäkringsmatematik sedan maj 2012 som aktuarie och utredare. Arbetar både inom sak- och livförsäkring och är backup för ekonomiavdelningen.

Språk: Engelska, Tyska

   
Direktnummer: 08-597 999 05
Mobilnummer: 073-654 63 69
E-post arbete: meryem.savas@forsakringsmatematik.se


Namn: Oskar Schyberg
   
Info:

Civilingenjör inom teknisk fysik från KTH med inriktning mot finansiell matematik och teknologie licentiat i tillämpad/finansiell matematik. Doktorerar med forskningsområde inom återförsäkringsrisk och har undervisning i bland annat försäkringsmatematik. Är anställd på fmFörsäkringsmatematik sedan januari 2012.

Språk: Engelska, Tyska

   
Direktnummer: 08-597 999 10
E-post arbete: oskar.schyberg@forsakringsmatematik.se


Namn: Agne Burauskaite-Harju
   
Info:

PhD i statistik från Linköpings Universitet med inriktning inom riskanalys. 5 års erfarenhet som kvantitativ analytiker inom bank, försäkring och detaljhandel. Kommer senast från Länsförsäkringar Bank och arbetade där som kreditrisk analytiker. Arbetar sedan oktober 2015 på fmFörsäkringsmatematik som aktuarie och projektledare inom både sak- och livförsäkring. Ansvarsområden omfattar Solvens II rapportering, beräkning av försäkringstekniska avsättningar, avräkningar, utredningar, mm.

Språk: Engelska, Ryska, Litauiska

   
Direktnummer: 08-597 999 02
E-post arbete: Agne.Burauskaite-Harju@forsakringsmatematik.se


Namn: Jesper Hallberg
   
Info:

Masterexamen i fysik med inriktning mot partikelfysik, beräkningsvetenskap och programmering. Arbetar på fmFörsäkringsmatematik sedan Augusti 2016 som aktuarie. Hjälper till med beräkningar av försäkringstekniska avsättningar, rapportering och analys.

Språk: Engelska, Spanska, Franska

   
Direktnummer: 08-597 999 06
E-post arbete: jesper.hallberg@forsakringsmatematik.se