Medarbetare

Namn: Stig Aggevall
   
Info:

Stig började 1970 som Brandingenjör i Skandias Norra zon med stationering i Sundsvall ansvarig för försäkring, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering i norrländsk tung industri inom gruv-, stål-, vattenkraft-, skog-, cellulosa-, pappers- och träindustri.

Internationell fakultativ försäkringsverksamhet inleddes 1975 från Skandias Internationella zon med fakultativ försäkring av internationell industri och byggnadsprojekt som hamnar, kraftverk, broar kemisk industri och infrastruktur. Den nordiska mäklar- och återförsäkringsmarknaden utvecklades ytterligare i Max Matthiessen som underwriter och mäklare.

1980 etablerade han Kölnische Nordiska AB med ansvar för den nordiska återförsäkringsmarknaden inom treaty, non proportional och fakultativa återförsäkringsformer för alla branscher inklusive livåterförsäkring. 1997 Köpte han Universal Life AB från General Cologne Re och har därefter bedrivit konsultativ verksamhet i partnerskap fram till 31 december 2011.

Språk: Engelska, Franska, Tyska.

   
Direktnummer: 08-597 999 01
Mobilnummer: 0706-45 02 52
E-post arbete: stig.aggevall@forsakringsmatematik.se

Namn: Gunnar Roos
   
Info:

F.d universitetslektor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet. 15 års erfarenhet i försäkringsmatematik. Har arbetat som aktuarie i Skandia International med ansvar för fransk-, tysk- och USA affär, samt som marknadsaktuarie inom Liberty Re i London. Erfarenhet av flera etableringar av nya liv- och sakförsäkringsbolag i och utanför Sverige. Har uppdrag som ansvarig aktuarie för liv- och sakförsäkringsbolag i Sverige, Schweiz, luxenburg m.fl. Stor erfarenhet av solvensanalyser, utformning och test av återförsäkringsprogram och metoder för regulatory compliance.

Språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska.

   
Direktnummer: 08-597 999 04
Mobilnummer: 0706-45 02 46
E-post arbete: gunnar.roos@forsakringsmatematik.se