Universal Life AB

Affärsidén är att driva verksamhet inom försäkring och återförsäkring med i huvudsak försäkringsbolag som kundbas. Verksamheten är av två slag, konsultativ aktuariell och återförsäkring. Universal Life samarbetar med fmFörsäkringsmatematik AB som idkar konsultverksamhet och utför aktuarietjänster på årlig basis eller för särskilda projekt

Historik
År 1980 grundades Universal Life AB under dåvarande namn Kölnische Nordiska Aktiebolag som helägt dotterbolag till Kölnische Ruckversicherungs-Gesellschaft i Köln, världens äldsta återförsäkringsbolag. Bolaget köptes i maj 1997 av Stig Aggevall. Universal Life AB´s affärsidé är att bedriva konsultverksamhet inom framför allt återförsäkring med försäkringsbolag som kundbas. Sedan 1999 utökades dock verksamheten i Universal Life AB till att omfatta en rad aktuariella uppdrag. Eftersom området växte beslutade man att bilda ett separat bolag, fmFörsäkringsmatematik AB, med syfte att erbjuda svenska försäkringsbolag oberoende kvalificerade aktuarier. Fr.o.m. november 2002 ägs bolaget av de i bolaget verksamma konsulterna.

Några uppdrag
Värdering och utredning av försäkrings-och återförsäkringsbestånd vid köp och försäljning
Grundande av livförsäkringsbolag samt drift och redovisning av livförsäkringsbolag
Ansvarig aktuariefunktion till liv-och sakförsäkringsbolag
Utveckling av system för liv- och sakförsäkrings- verksamhet
Strategirådgivning av livförsäkringsbolag avseende ändringar i försäkringsrörelselagen
Utredning för grundande av nya branscher i i existerande sakförsäkringsbolag