Tidigare uppdrag

Vår verksamhet hittills har bestått av en rad uppdrag som utförts både på projektbasis och i form av kontinuerligt arbete.

  AKTUARIETJÄNSTER
 • Ansvarig aktuarie i Sverige och internationellt.
 • Upprättande och underhåll av försäkringstekniska beräkningar för reserver, prissättning och dylikt.
 • Strategirådgivning av livförsäkringsbolag avseende ändringar i försäkringsrörelselagen.
 • Feasibility studies, marknadsundersökningar, produktutveckling, återförsäkrings- och finansieringsanalyser.

 • UTREDNINGAR
 • Utredning av skadelivräntor och indexering. Initiativtagare till genomförd lagändring.
 • Analys av reservsättning av personskadereserver för utländska försäkringsbolag för verksamhet som bedrivits i Sverige.
 • Utredningar för pensionsförvaltning och pensionsförening.
 • Analys av personskadereserver under avveckling för återförsäkringsbolaget Caisse Central de Reassurance, Paris.

 • EKONOMITJÄNSTER
 • Ekonomiansvarig för kundägda försäkringsbolag.
 • Ansvarig för redovisning och controller funktionen.

 • NYETABLERINGAR
 • Återförsäkringslösningar för liv- och sakförsäkringsbolag av nydanande slag.
 • Etablering, drift och administration av livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar åt stora arbetsgivare i Sverige och Luxemburg.
 • Utveckling av system för liv- och sakförsäkringsverksamhet.
 • Etablering av det första vinstutdelande livförsäkringsbolaget i Sverige.

 • PENSIONSSKULDSVÄRDERING
 • Pensionsskuldsvärderingar enligt internationell standard (IAS, FAS).

 • AVVECKLING OCH FLYTT AV FÖRSÄKRINGSBESTÅND
 • Värdering och utredning av försäkrings- och återförsäkringsbestånd vid köp, försäljning och andra typer av omstruktureringar.
 • Aktuariell due diligence vid liv- och sakförsäkringsbolags förvärv/försäljning.

 • COMPLIANCE OCH RISKPROCEDURER
 • Riskmanager- och compliancefunktion på konsultbasis.

 • EXPERTVITTNE
 • Expertvittne vid tvister inom försäkringsområdet.
 • Matematisk och försäkringsexpert vid skiljedomar i Sverige, England och USA.